Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού
Καταρτιση

Μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή

Σχολική χρονιά 2019-2020
Τόπος:
Καθετή, 25ης Μαρτίου, Γαλατάς
Εθελόντρια:
Μαρία Πατεράκη
Διάρκεια:
Μία ημέρα την εβδομάδα από μία ώρα
Ημέρα:
Τρίτη
Ώρα:
2:30 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής:

Δωρεάν

Επικοινωνία:

Καθετή, info@katheti.gr, 2298043825

Καταρτιση

Μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή

Σχολική χρονιά 2019-2020

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζονται τα δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθητές των σχολείων της περιοχής στην Καθετή. Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία, έχουν διάρκεια μία ώρα και παραδίδονται εθελοντικά από την καθηγήτρια πληροφορικής του Γυμνασίου Γαλατά Μαρία Πατεράκη.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η επέκταση της επιστήμης της Πληροφορικής σε διάφορους τομείς της επαγγελματικής και καθημερινής ζωής και οι προσωπικοί στόχοι κάποιων νέων της περιοχής τούς δημιουργούν την επιθυμία να αναζητήσουν πηγές περισσότερης γνώσης και ευκαιρίες να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους. Η συνέπειά τους, το συνεργατικό τους πνεύμα και η διάθεσή τους να προετοιμαστούν περισσότερο για το γνωστικό πεδίο των μελλοντικών σπουδών τους αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσουν και να συνεχίσουν για δεύτερη χρονιά τα δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού Η/Υ στην Καθετή.

Οι μαθητές/-τριες  καλλιεργούν τη δεξιότητα της επίλυσης προβλημάτων με αλγόριθμους. Δηλαδή εκπαιδεύονται στο να περιγράφουν τα βήματα που επιλύουν ένα πρόβλημα με σαφή, ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης, μαθαίνουν για τους κανόνες συντακτικού μιας γλώσσας προγραμματισμού Η/Υ, τους οποίους και πρέπει να εφαρμόσουν αυστηρά ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις λύσεις των προβλημάτων, δημιουργώντας ένα εκτελέσιμο από τον Η/Υ πρόγραμμα.

Το μάθημα του προγραμματισμού Η/Υ υπάρχει σε πολλές σχολές των θετικών επιστημών, εκτός από αυτές της πληροφορικής, αλλά και σε άλλες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο χρόνος που δίνεται σε αυτόν στο ελληνικό σχολείο είναι ελάχιστος. Η εκπαίδευση με χρονική διάρκεια επιτρέπει στα παιδιά να καλλιεργήσουν τον τρόπο σκέψης, ανάλυσης και ανάπτυξης της μεθοδολογίας επίλυσης προβλημάτων. Έτσι θέτουν μια καλή βάση και διευκολύνονται να ανταπεξέλθουν στο πιο προχωρημένο επίπεδο γνώσης που θα λάβουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Εκτός από δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού, η Καθετή, με τη βοήθεια των εθελοντριών της, προσφέρει και δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες, με στόχο την πιο ομαλή ενσωμάτωσή τους στη σχολική και ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Κατηγορίες

Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή
Δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού στην Καθετή