Αντιδράσεις για επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών-Αιχμή οι επιπτώσεις στον τουρισμό

Events

Εκδηλώσεις

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Project resound featured image
Δραστηριoτητες

Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα υποδέχονται τους εθελοντές του Project Resound

8 Ιουλίου 21

Πορος

Τροιζηνία

Μέθανα

26 Ιουνίου – 10 Ιουλίου

Εθελοντική εργασία

Καθετή: 2298043825, info@katheti.gr

 

Δραστηριoτητες

Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα υποδέχονται τους εθελοντές του Project Resound

8 Ιουλίου 21
Ζούμε σε έναν παράδεισο με πολλές δυνατότητες. Φανταστείτε πώς θα μεταμορφωνόταν η ζωή μας αν μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο χωρίς να τον αλλοιώσουμε. Το μοντέλο της αειφορικής ανάπτυξης υπόσχεται ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας, μιας περιοχής που έχει να προσφέρει πολλά! Η κοινοπραξία Ec(h)o, μέλος της οποίας είναι και η Καθετή, σε συνεργασία με τον συμβουλευτικό φορέα Project Resound, διοργανώνει από τις 26 Ιουνίου ως τις 10 Ιουλίου δύο εργαστήρια με συμμετοχή εθελοντών και εθελοντριών από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα υποδέχονται τους εθελοντές του Project Resound που έχουν ως στόχο, μέσω των εργαστηρίων, να σχεδιάσουν ένα πρότυπο σύστημα αειφόρου τουρισμού προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά της περιοχής μας.  

Οι άνθρωποι

Τα εργαστήρια είναι το τρίτο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του κατάλληλου αειφορικού μοντέλου τουρισμού για την περιοχή μας. Τα δύο πρώτα, τα στάδια της έρευνας και της ανάλυσης των δεδομένων, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σε αυτά τα εργαστήρια θα συμμετέχουν, επιτόπου αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης, εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο. Δύο ποικιλόμορφες ομάδες από ιδιώτες, επιχειρηματίες, ακόμα και κυβερνητικούς αξιωματούχους με εμπειρία σε πολλούς τουριστικούς τομείς, όπως για παράδειγμα τον γαστρονομικό, τον πολιτισμικό και τον αγροτουρισμό. Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα υποδέχονται τους εθελοντές του Project Resound, που θα χωριστούν σε δύο ομάδες, περίπου 16 ατόμων η κάθε μία, για να σχεδιάσουν ένα πρότυπο σύστημα αειφόρου τουρισμού. Συνδυάζοντας τις γνώσεις τους με τα δεδομένα της μελέτης και γνωρίζοντας βιωματικά την περιοχή, θα προτείνουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων προσαρμοσμένο στα δικά μας δεδομένα.  

Τα εργαστήρια

Την πρώτη ημέρα θα γίνει η γνωριμία της ομάδας και η βιωματική γνωριμία με τον τόπο και τον πολιτισμό μας. Για την καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία όπως αποσπάσματα ελληνικών ταινιών. Μέσα από συζήτηση με ανθρώπους από την περιοχή, οι εντυπώσεις και τα συμπεράσματα που θα έχουν σχηματίσει οι συμμετέχοντες/-ουσες θα αντιπαραβληθούν με τη βιωμένη πραγματικότητα, για να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους και να διορθωθούν οποιεσδήποτε παρερμηνείες. Τη δεύτερη μέρα η ομάδα θα εμπλακεί ακόμα περισσότερο με την τοπική κοινωνία. Οι παράλληλες δραστηριότητες, όπως τα γεύματα και το μπάνιο στη θάλασσα, θα βοηθήσουν στην επαφή με τον τόπο και στην κατανόηση των δυνατοτήτων του. Το απόγευμα, τα μέλη της ομάδας, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, θα παραθέσουν προτάσεις σχεδιαστικών λύσεων κατάλληλων για την περιοχή. Την Τρίτη και τέταρτη ημέρα θα γίνει παρουσίαση όλων των ιδεών που θα έχουν προκύψει και ανατροφοδότηση. Στη συνέχεια θα περάσουν στη χαρτογράφηση και τον σχεδιασμό ενός συστήματος κατάλληλου για την περιοχή. Επίσης, η ομάδα θα συνεχίσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες και θα συμμετέχει σε κάποια πολιτιστική εκδήλωση. Ο στόχος της πέμπτης και έκτης ημέρας είναι να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός ενός πρότυπου συστήματος αειφόρου τουρισμού κατάλληλου για την περιοχή και η δημιουργία μιας παρουσίασης. Την έβδομη ημέρα θα γίνει η ανατροφοδότηση της παρουσίασης και η ομάδα θα συνεχίσει με χαλάρωση και εκδηλώσεις με ελληνικούς χορούς.  

Το τελικό βήμα

Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα υποδέχονται τους εθελοντές του Project Resound, που με τη συμβολή τους θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο. Το στάδιο που θα ακολουθήσει είναι η παράδοση του φακέλου και του πλάνου εφαρμογής του έργου, με στόχο την ώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Η Καθετή και η σύμπραξη Ec(h)o πιστεύουν πως ένα πρόγραμμα βασισμένο σε έρευνα για τις τοπικές ανάγκες και στη διεθνή εμπειρία ενός εξειδικευμένου συμβουλευτικού οργανισμού αποτελεί βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη αειφόρου τουρισμού στον τόπο μας.

Κατηγορίες