Αντιδράσεις για επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών-Αιχμή οι επιπτώσεις στον τουρισμό

Events

Εκδηλώσεις

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Peer-mediation_
Καταρτιση

Ειρηνική επίλυση διαφορών με Σχολική Διαμεσολάβηση

16 Μαρτίου 19
Καθετή, Πόρος, 18020
Venue website

16 και 17 Μαρτίου 2019
13 και 14 Απριλίου 2019

11:00πμ – 4:00μμ

Δωρεάν

Έως 20 άτομα

Συνεργάτες: Μαρία Λουίζα Ανδριακοπούλου, Ευγενία Σαρίδου

Καθετή: 2298043825, info@katheti.gr

Καταρτιση

Ειρηνική επίλυση διαφορών με Σχολική Διαμεσολάβηση

16 Μαρτίου 19

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων/διαφορών. Η διαμεσολάβηση στο χώρο του σχολείου συμβάλλει στην δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας και συνακόλουθα στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας κάθε μορφής, με στόχο ένα πιο ειρηνικό σχολείο. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες/-ουσες εκπαιδεύονται στις αρχές και τεχνικές της διαμεσολάβησης στο σχολείο, με εισηγήσεις, βιωματικές και διαδραστικές ασκήσεις, στη διάρκεια των οποίων συμβάλλουν με την εμπειρία τους. Επίσης, γίνεται πρακτική εξάσκηση/επανάληψη της θεωρίας μέσω προσομοιώσεων. Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών». Οι συμμετέχοντες/-ουσες μετά το τέλος της εκπαίδευσης, μπορούν να εισαγάγουν την διαμεσολάβηση στο σχολείο τους, μέσω της δημιουργίας και εκπαίδευσης ομάδας μαθητών-διαμεσολαβητών.

Εκπαιδεύτριες είναι οι εθελόντριες Μαρία Λουΐζα Ανδριακοπούλου και η Ευγενία Σαρίδου, μέλη της εταιρείας «Διάλογος Εταιρεία Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές γυμνασίου και στη σχολική κοινότητα γενικά.

Κατηγορίες

Συνδιοργανωτές