Σχολείο των Εκπαιδευτικών: Τι είναι;

Το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού απαιτεί προσπάθεια, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου. Πρόκειται για μια διαδικασία που ενδέχεται να είναι ευκολότερη για τα άτομα που κατοικούν σε μεγαλύτερες πόλεις, εκεί όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα, φόρα και συνέδρια. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για οποιονδήποτε και οποιαδήποτε εκπαιδευτικό κατοικεί και εργάζεται στην επαρχία, εκεί όπου υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Η Καθετή, λοιπόν, αποφάσισε να προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς της περιοχής την ευκαιρία να παρακολουθούν διάφορα σεμινάρια στον Γαλατά, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται στην Αθήνα ή σε άλλες κοντινές πόλεις και χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν σε εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης με υψηλά δίδακτρα.

«Σχολείο των Εκπαιδευτικών»: Σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς

Από τα τέλη περίπου του 2018, η Καθετή διοργανώνει διαδραστικά εργαστήρια και σεμινάρια επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, γονείς και για οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση. Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι το «Σχολείο των Εκπαιδευτικών», μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους.

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται από επαγγελματίες εκπαιδευτές/-τριες που διαθέτουν εμπειρία και προσόντα και που εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/-ουσες λαμβάνουν έναν ηλεκτρονικό φάκελο με εκπαιδευτικά υλικά και σημειώσεις μαζί με μία βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης, οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να επικοινωνούν με την Καθετή και τους/τις εκπαιδευτές/-τριές τους σε περίπτωση που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια στην εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς: Περισσότερα από δέκα σεμινάρια έχουν υλοποιηθεί έως τώρα με τη συμβολή έξι εθελοντριών εκπαιδευτριών. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε περισσότερες από σαράντα ώρες επιμόρφωσης γεμάτες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, πολύτιμες συνεισφορές από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες και χρήσιμα εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον στην τάξη τους. Τα σεμινάρια του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών» υλοποιούνται στον Γαλατά, στον χώρο της Καθετής, ενώ δύο σεμινάρια έχουν ταξιδέψει στο Ναύπλιο και φιλοξενήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», στον πολυχώρο «Φουγάρο» και στο καφενείο «Το Κεντρικόν». Η συνεργασία της Καθετής με χώρους σε άλλες πόλεις κοντά στον Γαλατά παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης του κοινού της και προώθησης της τοπικής περιοχής και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται εδώ.

Γιατί να συμμετάσχει κανείς στο «Σχολείο των Εκπαιδευτικών»;

Υπάρχουν διάφορα οφέλη που αποδεικνύουν γιατί είναι καλή ιδέα να συμμετάσχει κανείς σε δράσεις του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών». Εκτός από το γεγονός ότι μπορεί κανείς να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις και να αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες, ένα άτομο που συμμετέχει στην εν λόγω σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων μπορεί να ενημερώνεται για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και για νέες έννοιες, καθώς και να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τις μεθόδους που ήδη αξιοποιεί στην τάξη. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν έτσι να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστήριξης και μία κοινότητα στην τοπική περιοχή, μπορούν να διοργανώσουν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις από κοινού και μπορούν να μοιραστούν εργαλεία και ιδέες.

Τέλος, ένας/μία συμμετέχων/-ουσα στο «Σχολείο των Εκπαιδευτικών» μπορεί να λάβει μία βεβαίωση συμμετοχής που αποδεικνύει τη δέσμευσή του/της και τη θέληση για βελτίωση και εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να απολαύσουν μία αίσθηση ικανοποίησης ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που τους αποφέρουν οι επιπλέον πιστοποιήσεις που αποκτούν.

Ποια σεμινάρια προσφέρονται;

Ένα εύρος διαφορετικών θεμάτων καλύπτεται από το «Σχολείο των Εκπαιδευτικών». Ορισμένα από τα θέματα περιλαμβάνουν τη μη-τυπική μάθηση, τον σχεδιασμό μαθημάτων, τη σχολική διαμεσολάβηση, τη διαχείριση άγχους, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την αξιολόγηση στην τάξη, τη δημιουργικότητα, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, κ.ά.

Και η μεθοδολογία;

Τα περισσότερα σεμινάρια είναι διαδραστικά: αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ελάχιστη συμμετοχή του/της εκπαιδευτή/-τριας, η οποία περιορίζεται στην παρουσίαση της θεωρίας, ενώ οι συμμετέχοντες/-ουσες εργάζονται σε ομάδες, παίζουν κάποιους ρόλους και συζητούν για το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται το κάθε σεμινάριο. Παιχνίδια και τονωτικές ασκήσεις χρησιμοποιούνται εξίσου.

Οι εκπαιδευτές/-τριες παρουσιάζουν όλες τις θεωρητικές έννοιες και δίνουν διάφορα παραδείγματα.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε τακτικές, μηνιαίες ενημερώσεις για τα σεμινάρια που υλοποιούνται και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες!

Σχολείο των Εκπαιδευτικών: Τι είναι;

Από τα τέλη περίπου του 2018, η Καθετή διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης και διαδραστικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς, γονείς και για οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση. Όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις αποτελούν μέρος του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών», μίας σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους.

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και υλοποιούνται από επαγγελματίες εκπαιδευτές/-τριες που διαθέτουν εμπειρία και προσόντα και που εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/-ουσες λαμβάνουν έναν ηλεκτρονικό φάκελο με εκπαιδευτικά υλικά και σημειώσεις μαζί με μία βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης, οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να επικοινωνούν με την Καθετή και τους/τις εκπαιδευτές/-τριές τους σε περίπτωση που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια στην εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς: Περισσότερα από δέκα σεμινάρια έχουν υλοποιηθεί έως τώρα με τη συμβολή έξι εθελοντριών εκπαιδευτριών. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε περισσότερες από σαράντα ώρες επιμόρφωσης γεμάτες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, πολύτιμες συνεισφορές από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες και χρήσιμα εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον στην τάξη τους. Τα σεμινάρια του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών» υλοποιούνται στον Γαλατά, στον χώρο της Καθετής, ενώ δύο σεμινάρια έχουν ταξιδέψει στο Ναύπλιο και φιλοξενήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», στον πολυχώρο «Φουγάρο» και στο καφενείο «Το Κεντρικόν». Η συνεργασία της Καθετής με χώρους σε άλλες πόλεις κοντά στον Γαλατά παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης του κοινού της και προώθησης της τοπικής περιοχής και των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται εδώ.

 

Γιατί να συμμετάσχει κανείς στο «Σχολείο των Εκπαιδευτικών»;

Υπάρχουν διάφορα οφέλη που αποδεικνύουν γιατί είναι καλή ιδέα να συμμετάσχει κανείς σε δράσεις του «Σχολείου των Εκπαιδευτικών». Εκτός από το γεγονός ότι μπορεί κανείς να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις και να αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες, ένα άτομο που συμμετέχει στην εν λόγω σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων μπορεί να ενημερώνεται για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και για νέες έννοιες, καθώς και να λαμβάνει ανατροφοδότηση για τις μεθόδους που ήδη αξιοποιεί στην τάξη. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί μπορούν έτσι να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστήριξης και μία κοινότητα στην τοπική περιοχή, μπορούν να διοργανώσουν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις από κοινού και μπορούν να μοιραστούν εργαλεία και ιδέες.

Τέλος, ένας/μία συμμετέχων/-ουσα στο «Σχολείο των Εκπαιδευτικών» μπορεί να λάβει μία βεβαίωση συμμετοχής που αποδεικνύει τη δέσμευσή του/της και τη θέληση για βελτίωση και εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να απολαύσουν μία αίσθηση ικανοποίησης ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα που τους αποφέρουν οι επιπλέον πιστοποιήσεις που αποκτούν.

 

Ποια σεμινάρια προσφέρονται;

Ένα εύρος διαφορετικών θεμάτων καλύπτεται από το «Σχολείο των Εκπαιδευτικών». Ορισμένα από τα θέματα περιλαμβάνουν τη μη-τυπική μάθηση, τον σχεδιασμό μαθημάτων, τη σχολική διαμεσολάβηση, τη διαχείριση άγχους, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την αξιολόγηση στην τάξη, τη δημιουργικότητα, τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, κ.ά.

 

Και η μεθοδολογία;

Τα περισσότερα σεμινάρια είναι διαδραστικά: αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ελάχιστη συμμετοχή του/της εκπαιδευτή/-τριας, η οποία περιορίζεται στην παρουσίαση της θεωρίας, ενώ οι συμμετέχοντες/-ουσες εργάζονται σε ομάδες, παίζουν κάποιους ρόλους και συζητούν για το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται το κάθε σεμινάριο. Παιχνίδια και τονωτικές ασκήσεις χρησιμοποιούνται εξίσου.

Οι εκπαιδευτές/-τριες παρουσιάζουν όλες τις θεωρητικές έννοιες και δίνουν διάφορα παραδείγματα.

 

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε τακτικές, μηνιαίες ενημερώσεις για τα σεμινάρια που υλοποιούνται και ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες!

Προηγουμενο Αρθρο
Η Μαρία Πατεράκη μάς μιλά
30 Οκτωβριου 2019
Επομενο Αρθρο
Αφιέρωμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
27 Νοεμβριου 2019

Πρόσφατα Νέα

Life-&-Career-featured-image
26 Μαρτιου 2020

Από τον Απρίλιο, η Καθετή εγκαινιάζει το «Ζωή και Καριέρα», ένα πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και απόκτησης δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα προσφέρονται συμβουλευτική καριέρας, συνεδρίες coaching και μια σειρά βίντεο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα είναι στο κέντρο της στόχευσης της Καθετής για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. […]

Fay-featured-image
26 Μαρτιου 2020

Η Φαίη Ορφανίδου, μέλος του Δ.Σ. και διευθύντρια της Καθετής, έχει πρώτο πτυχίο στις Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και μεταπτυχιακά σε Κοινωνικές Επιστήμες και Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επί 20 χρόνια εργαζόταν ως μεταφράστρια και υποτιτλίστρια από και προς τα αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά. Έχει επίσης εργαστεί στο πεδίο της κοινωνίας των πολιτών για […]

Online painting workshop katheti
24 Μαρτιου 2020

Η Καθετή προσαρμόζει το πρόγραμμά της ενόψει των νέων συνθηκών λόγω του Covid-19 και ξεκινά μια σειρά online προγραμμάτων. Τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας της διακοπής των μαθημάτων μας, γεννήθηκε η ανάγκη να βρούμε άλλους τρόπους για να συνεχιστεί το Εργαστήρι Ζωγραφικής με τη Μάρα Δημοπούλου. Δημιουργούμε λοιπόν ένα Δωρεάν Online Εργαστήρι Ζωγραφικής και δίνουμε ραντεβού […]